Axel-Pairon-Anne Koskinen, Helena (Foundling), migmatite, 50 x 52 x 40 cm, 2014, photo Jussi Tiainen

Axel-Pairon-Anne Koskinen, Helena (Foundling), migmatite, 50 x 52 x 40 cm, 2014, photo Jussi Tiainen