Axel-Pairon-Anne Koskinen, Guardians, natural stone, installaion view, 2017, photo Jussi Tiainen

Axel-Pairon-Anne Koskinen, Guardians, natural stone, installaion view, 2017, photo Jussi Tiainen