Axel-Pairon-Anne Koskinen, Celeste, granite, 74 x 37 x 38 cm, 2015-2017, photo Jussi Tiainen

Axel-Pairon-Anne Koskinen, Celeste, granite, 74 x 37 x 38 cm, 2015-2017, photo Jussi Tiainen