Axel-Pairon-Anne Koskinen, Agnes, granite, 47 x 29 x 25 cm, 2015-2017, photo Jussi Tiainen

Axel-Pairon-Anne Koskinen, Agnes, granite, 47 x 29 x 25 cm, 2015-2017, photo Jussi Tiainen